JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.

Profesionálne diagnostické technológie

Sub Title Icon

O nás

JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.

Bolo založené v roku 2001 s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiológia. Na začiatku sme prevádzkovali klasické RTG pracoviská, počas ďalších troch rokov sme uviedli do prevádzky pracoviská sonografie, počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie, denzitometrie a mamografie. Procesy realizujeme na profesionálnej úrovni, ich riadenie a realizácia je v súlade so zavedenými štandardmi EN ISO 9001:2015. Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami SR. Spolupracujeme so špičkovými medzinárodnými rádiodiagnostickými pracoviskami. Naše pracoviská sú vybavené modernými technológiami, o čom svedčí fakt, že 90 % našich pracovísk je založených na digitálnej (bezfilmovej) technológií. Samozrejmosťou je moderné a príjemné interiérové vybavenie našich pracovísk - môžete sa sami presvedčiť na našej internetovej stránke v sekcii 3D panoráma. Vitajte!
Sub Title Icon

Vyšetrenia

Komplexná zdravotná starostlivosť

Zubné RTG

intraorálne snímkovanie

Skiagrafia

urografia, irigografia, GIT, defekografia

Magnetická rezonancia

kĺbov, mozgu, chrbtice, panvy, abdomenu, angiografia, prsníkov, kardiologické vyšetrenia

Počítačová tomografia

CT mozgu, chrbtice, panvy, abdomenu, angiografia, kardiologické vyšetrenia, stomatologické vyšetrenia

Mamografia

digitálna, punkcie, tomosyntéza

Ultrasonografické vyšetrenia

všetky druhy SONO (okrem gynekologického a očného)
Sub Title Icon

Vybavenie

Prístrojové vybavenie pracovísk

Service Icon

Vybavenia

Skiaskopia /RTG/ klasická: Siemens Multics Impact /priama digitalizácia/
Zubné RTG: SIEMENS dental panorama
Skiagrafia: SIEMENS Luminos RF Classic
Denzitometria: HOLOGIC Discovery DXA system
Magnetická rezonancia: SIEMENS Skyra 3,0T, SIEMENS Magnetom Avanto 1,5T, SIEMENS Magnetom Symphony 1,5T
Počítačová tomografia: SIEMENS Somatom Definition, dual source 2x128, Stellar upgrade,
SIEMENS Somatom Edge 128, SIEMENS Somatom Perspective 64
Mamografia: SIEMENS Mamomat Inspiration Prime with tomosynthesis
Ultrasonografia prsníkov: TOSHIBA Aplio400, TOSHIBA Aplio500
Ultrasonogafické vyšetrenia: PHILIPS iU22, TOSHIBA Aplio400, SIEMENS Sonoline G60
Digitálny datový sklad /PACS/: TATRAMED Tomocon PACS3 system with T3C
Nemocničný Informačný Systém /NIS, KIS/: STAPRO FONS Enterprise
Sub Title Icon
Sme zazmluvnení so všetkými zdravotnými poistovňami na Slovensku
Sub Title Icon

Na stiahnutie

Žiadanky a GDPR

Stiahnite si nasledovné dokumenty v PDF
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Virtuálna návšteva

3D Panoráma

Virtuálna prehliadka

Consult video icon